Nota prawna i polityka prywatności

Ważne!
Prosimy uważnie przeczytać niniejszą notę prawną przed skorzystaniem ze stron portalu plywajciezdrowo.pl.

§ 1
1. Właścicielem portalu internetowego plywajciezdrowo.pl, zwanej dalej "Portalem" jest firma GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K.; ul. Wita Stwosza 24A, 02-661 Warszawa. działająca na zlecenie firmy Kimberly-Clark Sp. z o. o. Firmą posiadającą wszelkie prawa do całej zawartości informacji w formie plików tekstowych, graficznych znajdujących się na stronie oraz innych materiałów, takich jak nazwy, znaki towarowe i loga, jest GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K.
2. Cała zawartość informacji znajdujących się na Portalu jest chroniona prawem, w szczególności prawem autorskim, a jej bezprawne wykorzystanie jest zagrożone pod groźbą sankcji karnej polskiego prawa.
3. Żadna z informacji zawartych w Portalu nie upoważnia, ani nie daje prawa do wykorzystania w jakichkolwiek sposób informacji i materiałów pojawiających się w portalu, bez pisemnej zgody firmy GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K.

§ 2
1. Portal plywajciezdrowo.pl został stworzony w celach informacyjnych, poradnikowych i rozrywkowych.
2. Bez ograniczeń jest dostępny jedynie w celach niekomercyjnych. Korzystający z portalu do użytku prywatnego mogą drukować kopie stron Portalu, przechowywać dane ze stron na prywatnych komputerach oraz umieszczać hipertekstowe linki do Portalu w swoich dokumentach, z wyłączeniem ust. 1 § 3

§ 3
1. Zabronione jest:
a. kopiowanie,
b. modyfikowanie,
c. przekazywanie
d. dystrybuowanie
informacji znajdujących się na Portalu bez uprzedniej pisemnej zgody wydanej przez firmę GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K., jak również wykorzystywanie w niezgodny z prawem albo z zamiarem naruszającym prawo lub godzącym w prawa firmy GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K.

§ 4
1. GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność informacji zamieszczonych na portalu oraz nie udziela żadnych gwarancji dotyczących dokładności, i kompletności informacji zawartych w Portalu.
2. Firma GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K. nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie czy pośrednie skutki i szkody powstałe w wyniku dostępu do lub wykorzystania treści zawartych w Portalu.
3. Informacje zawarte w Portalu mają charakter ogólny i mogą odbiegać od stanu faktycznego zaistniałego w indywidualnych przypadkach.
4. Redakcja nie odpowiada na maile z prośbą o próbki.

§ 5
Informacje dotyczące produktów lub usług, jak również porady i artykuły prezentowane w Portalu obowiązują wyłącznie terytorium Polski.

§ 6
Wszelkie dane osobowe udostępniane na stronach Portalu przez użytkowników są przechowywane i wykorzystywane przez firmę GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie poniżej.

§ 7
1. Firma GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K. zastrzega sobie wyłączne prawo do monitorowania i usuwania komentarzy zamieszczanych na stronach Portalu przez użytkowników oraz do zmiany informacji.
2. Firma GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K. zastrzega sobie wyłączne prawo do ograniczania dostępności do stron Portalu bez wcześniejszego powiadomienia.
3. Firma GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K. nie gwarantuje też stałego bezproblemowego dostępu do Portalu ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron połączonych z Portalem przy pomocy innych linków.


§ 8
Firma GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K. ma prawo w dowolnym momencie zweryfikować treść niniejszej noty prawnej. Dalsze korzystanie z portalu po zmianach oznacza zgodę na wprowadzone zmiany.

§ 9
Korzystając z niniejszej strony wyrażają Państwo zgodę na przedstawione powyżej zasady korzystania z Portalu. Jeśli się Państwo z nimi nie zgadzają, prosimy nie korzystać z Portalu.


Zasady Polityki Prywatności

1. Firma GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K. w pełni respektuje konstytucyjne prawo do prywatności i ochrony danych osobowych wszystkich korzystających z Portalu, zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce, a w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

2. Nie zbieramy żadnych danych umożliwiających personalną identyfikację użytkowników portalu, co oznacza, że udostępnianie takich danych jest dobrowolne i w żaden sposób nie wpływa na możliwości korzystania z portalu. Podanie szczegółowych danych jest wymagane jedynie w przypadku dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie newslettera, lub w formularzach rejestracyjnych konkursów oraz forum dyskusyjnego.

3. Portal korzysta z technologii tzw. cookies, czyli niewielkich plików informacyjnych, przechowywanych w komputerach użytkowników przez ich przeglądarki internetowe. Po otwarciu strony portalu, cookies informują nas, czy dany użytkownik już wcześniej korzystał z portalu, czy jest tu po raz pierwszy. Cookies nie gromadzą żadnych prywatnych informacji na temat użytkowników Portalu nie ułatwiają kontaktu z użytkownikami, ani też nie umożliwiają zdobywania informacji przechowywanych na ich komputerach. Cookies są używane tylko i wyłącznie w celu rozpoznania, które z części Portalu cieszą się największym zainteresowaniem tak, aby zawierał on tylko poszukiwane i wartościowe informacje.

4. Portal plywajciezdrowo.pl może zawierać linki do stron innych firm i organizacji. Firma GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K. nie ma żadnego wpływu na zasady polityki prywatności obowiązujące na tych innych stronach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie.

5. Jeśli w przyszłości niniejsze zasady polityki prywatność obowiązujące w portalu ulegną zmianie, informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronach Portalu tak, aby nasi użytkownicy byli zawsze świadomi, w jakich okolicznościach i jakie informacje zbieramy oraz jak je wykorzystujemy.

6. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych zasad polityki prywatności przyjętych przez firmę GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K. i obowiązujących na stronach Portalu lub jeśli chcą Państwo mieć wgląd w swoje dane osobowe, prosimy o kontakt z nami: [email protected] ; Redakcja portalu PLYWAJCIEZDROWO.PL; ul. Wita Stwosza 24A; 02-661 Warszawa